Rady pro řidiče

Povinné ručení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla se od roku 2000 stalo pojištěním povinně smluvním. To znamená, že vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí...

Co dělat při dopravní nehodě

Nikomu to nepřejeme, ale když už se to stane, je dobré být připraven. Řada řidičů často ihned volá Policii, což nemusí být vždy ideální volba. Při menších nehodách, kdy nedošlo ke zranění osob nebo ke škodě na majetku nad 100.000,- Kč není přivolání Policie povinné.

Psychotesty řidičů

Dle zákona č. 411/2005 Sb. jsou držitelé držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg povinni podrobovat se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému.