Psychotesty řidičů

Psychotesty řidičů

Definice

Úprava tohoto zákona se týká
a) držitelů řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

Zákon č.411/2005 Sb. ukládá podle § 87a povinnost absolvovat dopravně psychologické vyšetření všem profesionálním řidičům v termínu jejich pravidelné lékařské prohlídky, nejpozději však do 31. prosince 2007. Řidiči, kteří nebudou psychologicky vyšetřeni, nebudou moci své povolání nadále vykonávat.

Vstupní lékařské prohlídce se profesionální řidič musí podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog.

Kde psychotesty absolvovat?

Toto vyšetření nabízí většina psychologů po celé ČR. Ceny se pohybují okolo 3000,- Kč, většinou lze uplatnit slevy při hromadném vyšetření více řidičů.

Nabídka psychotestů např: