Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla se od roku 2000 stalo pojištěním povinně smluvním. To znamená, že vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí. Při provozu vozidla musí mít u sebe doklad o pojištění. Pokud u sebe doklad nemá, hrozí mu pokuta do 500 Kč. Kdo provozuje vozidlo bez tohoto pojištění, hrozí mu pokuta až do 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na jeden rok. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (poslední novela 57/2006 Sb.).

Pojištění se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod.

Doporučení vhodné pojišťovny

Pochopitelně nelze rovnou říct, která pojišťovna je pro Vás nejvhodnější. Při výpočtu výše platby za povinné ručení rozhoduje spousta faktorů od typu vozidla, způsobu používání (běžné, taxislužba apod.), věku řidiče, počtu předchozích pojistných událostí apod.

Rozhodně doporučujeme použít některý z online formulářů pro výpočet povinného ručení, kde během pár minut zjistíte, kolik u které pojišťovny zaplatíte. Velmi dobré formuláře nabízí stránka www.top-pojisteni.cz

Příklad
Automobil s obsahem válců 1380 cm3, výkonem 44kW a hmotností 1380 kg. Rok výroby 1998. Užívaný v běžném provozu, okres Praha-východ.
Řidič je muž, 25 let, svobodný, bez předchozích nehod.

Výsledek
V tomto pípadě nejlevnější povinné ručení, zároveň s nejvyšším krytím nabízí pojišťovna TRIGLAV (5.172,- Kč s krytím do 50 mil. Kč).
Nejdráž by Vás vyšla pojišťovna UNIQUA (6.517,- Kč, krytí 35 zdraví, 18 majetek)